OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

İnstituția noastră de învățământ îşi diversifică, începând cu anul şcolar 2021-2022, oferta educaţională, astfel încât să răspundă atât aptitudinilor copiilor, cât și aspirațiilor părinților.

Noutatea constă în faptul că elevii vor avea oportunitatea de a se înscrie fie la una dintre cele două clase de intensiv engleză, fie la cea de-a treia clasă de-a V-a, unde vor avea opționale de limba română și de matematică.
De asemenea, vor beneficia în continuare de posibilitatea studierii limbii germane .

Pentru anul şcolar 2021-2022, oferta cuprinde:

  • învăţământ preşcolar la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 (grupă mică – 1, grupă mijlocie – 2, grupă mare – 3) şi la Grădiniţa cu Program Prelungit „Nicolae Bălcescu” (grupă mică – 2, grupă mijlocie – 1, grupă mare – 1),
  • învăţământ primar (două clase pregătitoare), precum şi
  • învăţământ gimnazial (clasa a V-a – două clase de intensiv engleză și o clasă cu opționale de limba română și de matematică).

Respectându-şi deviza ”Școala care formează și deschide perspective!”, instituția noastră de învățământ îşi diversifică, începând cu anul şcolar 2021-2022, oferta educaţională, astfel încât să răspundă atât aptitudinilor copiilor, cât și aspirațiilor părinților. Noutatea constă în faptul că elevii vor avea oportunitatea de a se înscrie fie la una dintre cele două clase de intensiv engleză, fie la cea de-a treia clasă de-a V-a, unde vor avea opționale de limba română și de matematică.
De asemenea, vor beneficia în continuare de posibilitatea studierii limbii germane elevii care au început deja anul trecut să se inițieze în acest domeniu.
Pentru anul şcolar 2021-2022, oferta cuprinde învăţământ preşcolar la Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 (grupă mică – 1, grupă mijlocie – 2, grupă mare – 3) şi la Grădiniţa cu Program Prelungit „Nicolae Bălcescu” (grupă mică – 2, grupă mijlocie – 1, grupă mare – 1), învăţământ primar (două clase pregătitoare), precum şi învăţământ gimnazial (clasa a V-a – două clase de intensiv engleză și o clasă cu opționale de limba română și de matematică). Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, Şcoala Gimnazială Nr. 5 din Râmnicu-Vâlcea funcţionează cu următoarele structuri arondate:
• Şcoala Gimnazială Goranu – strada Straubing nr. 39;
• Grădiniţa cu Program Normal Goranu – strada Goranu nr. 20;
• Grădiniţa cu Program Prelungit „N. Bălcescu” – strada N. Bălcescu nr. 30;
• Grădiniţă cu Program Normal Nr. 2 – strada Tudor Vladimirescu nr. 27.
Şcoala Gimnazială Nr. 5 este o unitate de învăţământ în care se lucrează în echipă, dar se acordă atenţie fiecărui copil în parte, o şcoală a egalităţii de șanse, o școală în care elevii, cadrele didactice, părinţii și întreaga comunitate îşi unesc eforturile pentru a construi o lume mai bună. Instituția și-a proiectat oferta educaţională, astfel încât aceasta să respecte nevoile de educaţie ale copiilor într-o lume a schimbării, formându-le competenţe care să le permită adaptarea proactivă la mediul dinamic.
În cadrul acestei şcoli se asigură: promovarea unui învăţământ de calitate, modern si flexibil, adaptat nevoilor şi aspiraţiilor individuale şi în concordanţă cu aşteptările comunităţii; valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al întregului colectiv de elevi şi de cadre didactice; cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi a respectului pentru mediul înconjurător; educarea în spiritul demnităţii, al toleranţei, al ataşamentului faţă de valorile moral-civice şi al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Înfiinţată în anul 1962, unitatea şcolară funcţionează în prezent cu 47 de clase, totalizând un număr de 1.027 elevi. Directorul Cristian Cosmin Faităr spune că baza materială este una însemnată: laborator de informatică, laborator de fizică, laborator de chimie, laborator de biologie, cabinet de matematică, cabinet de limba română, cabinet limbi străine, cabinet de muzică, cabinet de logopedie, cabinet de religie, bibliotecă şi sală de lectură, cabinet stomatologic, cabinet medical, cabinet de asistenţă psihopedagogică, cabinet învăţător de sprijin, sală de festivităţi, bază sportivă la standarde europene.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este pag-2.jpg