O INVITAȚIE PE PLANETA INEPUIZABILEI FRUMUSEȚI

Cântec de catifea în calea caleştii crăiţelor?

Ochi oglindind orizont de opal?

Ploi policrome?…

Izvor inelat izbucnind inocent?

Lacrimă a luminii de lună?

Aripi de albe albine?

Râsete risipite din ramuri?

Iezii iubirii iviţi printre ierburi?

Eternă enigmă…

                                       Cum te-aş putea re-crea din imagini,

                                cum te-aş putea re-crea din cuvinte, copilărie?

Planeta frumuseții (Text şi prezentare: Profesor  de limba şi literatura română, Carmen Sima)

 

Școala Gimnazială Nr.5 din Râmnicu-Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu nr.27

lansează

 O INVITAȚIE PE PLANETA INEPUIZABILEI FRUMUSEȚI

pentru anul școlar 2020-2021

Cele trei clase pregătitoare din cadrul învățământului primar le oferă elevilor:

– o bază materială modernă;

– cadre didactice cu o cultură solidă și cu o experiență bogată la catedră;

Copiii care învaţă la şcoala noastră se pot bucura nu numai de o bază materială variată: săli de clasă moderne, laborator de informatică, terenuri şi sală de sport, bibliotecă, sală de festivități, ci şi de căldura sufletească a celor care îi instruiesc, pentru că educatorii lor sunt oameni energici, cu imensă dragoste pentru opera pe care o făptuiesc. Dumnealor sunt conştienţi că misiunea profesorului nu se reduce la actul transmiterii cunoştinţelor; profesorul îl ajută pe copil să atingă obiectul dorinţelor sale, îi procură zilnic plăcerea biruinţei, îl încurajează când întâmpină unele greutăţi, îi arată simpatie în momentul când obţine o izbândă.

Fiecare elev este privit de noi ca o fiinţă care îşi continuă drumul spre desăvârşire, iar scopul nostru nu este numai acela de a le transmite o anumită cantitate de informații sau de a le transmite deprinderea mecanică a scrisului şi a cititului, ci acela de a dezvolta, prin cursurile şcolare, aptitudinile copiilor, de a-i face capabili de o viaţă şi activitate raţională şi independentă, de a-i convinge că educaţia primită în şcoală trebuie continuată prin autoeducaţie. Autoeducaţia desăvârşeşte opera începută în şcoală şi în familie, dar ea înseamnă ceva mai mult şi nu-şi găseşte loc decât acolo unde se face o veritabilă, profundă şi stăruitoare educaţie pentru adevăr, pentru valoarea autentică.