Istoric

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 RÂMNICU VÂLCEA

Anul înființării: 1 septembrie 1962

1962 – 1963

 • Director: Simeanu Gheorghe – profesor de istorie;
 • Director adjunct: Negulescu Valeria – profesor de limba română;
 • Număr de clase I-IV: 13 cu 495 elevi
 • Număr de clase V –VIII: 12 clase cu 426 elevi;
 • Total clase: 25 cu 921 elevi;
 • Număr de săli de clasă: 16
 • Laboratoare : 2 (fizico-chimie şi biologie) ;
 • Ateliere: 2 (tâmplărie şi lăcătuşerie);
 • Bibliotecă: 1;
 • Cabinet medical: 1

1963-1966:

 • Director: Negulescu Valeria – profesor de Limba română – istorie;
 • Director adjunct: Ştefănescu Constantin – profesor de educaţie fizică;
 • Număr de clase I –VIII: 29 clase.
 • Aceleaşi utilităţi.

1966 – 1969:

 • Director: Negulescu Valeria – profesor de română – istorie;
 • Director adjunct: Ştefănescu Constantin –profesor de educaţie fizică;
 • Director adjunct: Simeanu Marin – profesor de biologie;
 • Număr de clase I –VIII: 29 clase
 • Aceleaşi utilităţi

1969 – 1970:

 • Director: Negulescu Valeria – profesor de română – istorie;
 • Director adjunct: Simeanu Marin – profesor de biologie;
 • Director adjunct: Cîrceag Alexandru – profesor de istorie
 • Număr de clase I –VIII: 29 clase. Apar 2 clase a IX-a.
 • Aceleaşi utilităţi

1970-1973:

 • Director: Ştefănescu Ioana – profesor de română – istorie
 • Director adjunct: Simeanu Marin – profesor de biologie;
 • Director adjunct: Cîrceag Alexandru – profesor de istorie

1970 – 1971:

 • 30 cls. I-VIII, 2 cls. a-IX-a, 2 cls. a X-a

1972:

 • centrală termică proprie

1973 – 1975:

 • Director: Popescu Ion – profesor de limba română;
 • Director adjunct: Stana Veronica – învăţător;
 • Număr de clase I –VIII: 30 clase; 4 clase a-IX-a şi 1 clasă a X-a.

1975 – 1979:

 • Director: Tamaş Veronica – profesor de istorie;
 • Director adjunct: Simeanu Marin profesor de biologie;
 • Număr de clase I –VIII: 32 clase; 4 clase a-IX-a şi 4 clase a X-a
 • Apar: 3 ateliere : lăcătuşerie, tâmplărie, croitorie – menaj;
 • 1 sală de sport (1977-1978) ;
 • 4 laboratoare: fizică, biologie, chimie, fonic.

1979 – 1989:

 • Director : Simeanu Marin, profesor de biologie;
 • Director adjunct: Drăghici (Ceauşescu) Elena, profesor de fizică – chimie

1980 – 1981:

 • S-a construit aripa de est a şcolii
 • Număr de săli de clasă : 22
 • Număr de clase I–VIII: 31 clase; 6 clase a-IX-a şi 3 clase a X-a

1983-1986:

 • Număr de clase I–VIII: 30 clase; 5 clase a-IX-a şi 5 clase a X-a
 • 2 clase fără frecvenţă V-VIII

1987 – 1989:

 • Număr de clase I –VIII: 36 clase; 1 clasă a-IX-a seral şi 4 clase, a -X- a, 2 clase fără frecvenţă V-VIII.

1989 – 1990:

 • Director: Ungureanu Elena – profesor de română;
 • Director adjunct: Simeanu Marin, profesor de biologie;
 • Număr de clase I–VIII: 43 clase din care 14 clase I-IV şi 29 clase V-VIII;
 • 5 clase a – IX-a şi a –X – a, 3 clase seral, a-IX-a şi a X-a şi o clasă fără frecvenţă;
 • În clasele I-IV erau 537 elevi, la clasele V-VIII erau 1025 elevi la clasele IX-X 206 şi la fără frecvenţă 37 elevi, la seral 200 elevi, în total 20005 elevi.

1988 – 1989:

 • s-a acoperit şcoala cu şarpantă, învelitoare ţiglă;

1990 – 1991:

 • Director: Ungureanu Elena, profesor de limba română;
 • Director adjunct: Cîrstoiu Corneliu, profesor de istorie;
 • Au fost 55 clase I-VIII cu 1560 elevi din care 546 la clasele I-IV, 1014 la V- VIII, 4 clase an 1 complementar cu 126 elevi, 3 clase an II complementar cu 103 elevi,
 • 1 clasă a – X-a seral cu 34 elevi, o clasă fără frecvenţă, total 64 de clase şi 1823 elevi.

1991 – 1998:

 • Director: Dobre Constantin, profesor de matematică;
 • Director adjunct: Cârstoiu Corneliu, profesor de istorie.

1991 – 1992:

 • 50 clase I-VIII cu 1434 elevi din care 553 elevi la clasele I-IV şi
  881 elevi la clasele V-VIII;
 • Erau 4 clase complementare anul I cu 144 elevi, 4 clase complementare anul II cu 137 elevi şi o clasă fără frecvenţă cu 20 elevi, total elevi 1735, total 59 clase.
 • Refacere cazane centrală termică şi canal termic.

1992 – 1993:

 • Au fost 42 clase I-VIII cu 1297 elevi din care 592 la clasele I-IV, 705 la clasele V-VIII, 2 clase complementare anul I cu 76 elevi, 4 clase complementare anul II cu 125 elevi, total 48 clase cu 1498 elevi;
 • S-a amenajat încă o sală de clasă, număr de săli de clasă: 23;
 • Laboratoare 3, ateliere 3, biblioteca ajunge la 11.568 volume, cabinet medical, sală de sport, s-au construit vestiare pentru sala de sport.

1993 – 1994:

 • 39 clase I-VIII cu 1225 elevi din care 594 la clasele I-IV, 631 la clasele V-VIII, 2 clase complementare anul I cu 54 elevi, 2 clase complementare anul II cu 60 elevi, total 1339 elevi.

1994 – 1995:

 • 38 clase I-VIII cu 1181 elevi, 638 la clasele I-IV şi 543 la clasele V-VIII, 2 clase complementare anul II cu 47 elevi, total 1228 elevi;
 • Număr clase I-IV: 19 cu 610 elevi, număr clase V-VIII: 18 cu 555, total 1165 elevi;
 • S-a construit şarpantă din tablă pe sala de sport şi pe vestiarele sălii de sport;

1996 – 1997:

 • Număr clase I-IV: 21 cu 576 elevi, număr clase V-VIII: 20 cu 573 elevi, 1 clasă fără frecvenţă cu 31 elevi, în total 1180 elevi, total 42 clase;

1997 – 1998:

 • 22 clase I-IV, 21 clase V-VIII, total clase 43 cu 559 elevi la I-IV, 591 la V-VIII, total 1150 elevi;
 • Reparaţii capitale la faţada şcolii, montat jgheaburi şi burlane noi.

1 septembrie 1998 – 31 ianuarie 1999:

 • Director Dobre Constantin – profesor de matematică
 • Director adjunct: Popescu Mădălina – profesor de matematică
 • Număr de clase: clasele I-IV 21 de clase cu 522 elevi, clasele V-VIII 22 clase cu 609 elevi, în total 43 clase cu 1131 elevi;
 • Şcoala se îmbogăţeşte cu primul laborator de informatică dotat cu 6 calculatoare, legate în reţea şi conectate la Internet, dotat cu mobilier adecvat;

1 februarie 1999 – 31 august 1999:

 • Director Popa Aurelia – profesor de limba franceză
 • Director adjunct: Popescu Mădălina – profesor de matematică;
 • Se diversifică oferta şcolară prin înfiinţarea claselor cu predare intensivă (matematică, limbi moderne, sport, arte), având ca efect creşterea numărului de clase.
 • Se realizează iluminatul curţii interioare;
 • Se amenajează terenul de sport, dotat cu gradene;
 • Se reface hidroizolaţia exterioară a Sălii de spor;
 • Se schimbă parchetul în Sala de sport;
 • Refacerea retelei electrice pentru etajul II, pe fire de cupru.

1 septembrie 1999 – 31 august 2000:

 • Director: Popa Aurelia profesor de limba franceză;
 • Director adjunct: Stoenescu Gheorghe – institutor;
 • Număr de clase: 20 la clasele I-IV cu 474 elevi, 21 clase la V-VIII cu 573 elevi, în total 1147 elevi.

1 septembrie 2000 – 2003: Director:

 • Cîrstoiu Corneliu – profesor de istorie;
 • Director adjunct : Stoenescu Gheorghe – institutor;

2000 – 2001:

 • 20 clase I-IV cu 434 elevi, 21 clase V-VIII cu 566 elevi, în total 1000 elevi;

2001 – 2002:

 • 18 clase I-IV cu 409 elevi, 21 clase V-VIII cu 566 elevi, în total 975 elevi;
 • S-a amenajat o sală de lectură nouă şi depozit la bibliotecă;
 • S-a înfiinţat un nou cabinet de informatică cu 10 calculatoare;

2002 – 2003:

 • 17 clase I-IV cu 383 elevi, 20 clase V-VIII cu 537 elevi, total 920 elevi;

2003 – 2006:

 • Director: Dobre Constantin – profesor de matematică;
 • Director adjunct: Stoenescu Gheorghe – institutor;

2003 – 2004:

 • 18 clase I-IV cu 396 elevi, 19 clase V-VIII cu 516 elevi, total 912 elevi
 • S-a introdus internet în şcoală, s-au instalat calculatoare în cabinete şi laboratoare;

2004 – 2005:

 • Au fost 17 clase I-IV cu 353 elevi, 18 clase V-VIII cu 463 elevi, în total 916 elevi.
 • S-au construit sala de festivităţi cu grupuri sanitare și sala de gastronomie cu dotările necesare, au fost modernizate grupurilor sanitare şi vestiarele sălii de sport;

2005 – 2006:

 • Număr de clase I-IV: 15 clase cu 320 elevi, 16 clase V-VIII cu 410 elevi, în total 730 elevi.
 • S-au schimbat uşile de la sălile de clase şi laboratoare;
 • S-a asfaltat curtea şcolii;
 • Cabinetul de informatică a fost dotat cu 10 calculatoare performante legate în reţea, cu un server, scaner, imprimantă.

2006 – 2007:

 • 13 clase I-IV cu 301 elevi, 15 clase V-VIII cu 377 elevi, în total 678 elevi.
 • Se reface parchetul în 12 săli de clasă şi laboratorul de biologie.

2007 – 2008:

 • Număr de clase: 12 învățământ primar cu 246 elevi; 15 învățământ gimnazial cu 361 elevi;
 • S-a reabilitat în întregime instalația sanitară a școlii.

2008 – 2009:

 • Director: Stoenescu Gheorghe, profesor, disciplina Socio-umane;
 • Director adjunct: Bătăgan Rodica, profesor, disciplina Chimie;
 • Număr de clase: 12 învățământ primar cu 264 de elevi și 14 învățământ gimnazial cu 317 elevi;
 • S-a construit o bază sportivă modernă, formată din două terenuri de sport la standarde europene, cu gazon artificial și instalație de nocturnă.

2009 – 2010:

 • Director: Stoenescu Gheorghe, profesor, disciplina Socio-umane;
 • Director adjunct: Bătăgan Rodica, profesor, disciplina Chimie;
 • Număr de clase: 11 învățământ primar cu 248 de elevi și 13 învățământ gimnazial cu 299 elevi;
 • Începe reabilitarea școlii după un proiect realizat de primăria municipiului Rm. Vâlcea;
 • Se înlocuiesc în întregime ferestrele școlii cu altele din tâmplărie PVC și geamuri termopane;
 • Se înlocuiește mobilierul școlar din 4 săli de clasă;
 • La 1 septembrie 2009, Școala cu Clasele I-VIII Goranu devine structură a Școlii cu Clasele I-VIII Nr. 5 Rm. Vâlcea.

2010 – 2011:

 • Director: Stoenescu Gheorghe, profesor, disciplina Socio-umane;
 • Director adjunct: Bătăgan Rodica, profesor, disciplina Chimie;
 • Număr de clase:12 clase învățământ primar cu 276 de elevi și 12 învățământ gimnazial cu 286 de elevi;
 • Se reabilitează în întregime instalația termică și sanitară a școlii;
 • Se modernizează grupurile sanitare ale școlii.

2011 – 2012:

 • Director: Stoenescu Gheorghe, profesor, disciplina Socio-umane;
 • Director adjunct: Bătăgan Rodica, profesor, disciplina Chimie;
 • Număr de clase: 12 clase învățământ primar cu 255 de elevi și 11 clase învățământ gimnazial cu 258 de elevi;
 • Se modernizează cabinetul medical al școlii la standarde europene, prin construirea unei săli de așteptare pentru copii, a unei săli de tratament și a unui cabinet al medicului școlar;
 • Se modernizează două săli pentru clasa pregătitoare, se aduce mobilier nou.

2012 – 2013:

 • Director: Stoenescu Gheorghe, profesor, disciplina Socio-umane;

1 septembrie 2012 – 5 decembrie 2012:

 • Director adjunct: Bătăgan Rodica, profesor, disciplina Chimie;

6 decembrie 2012:

 • Este numit director adjunct Faităr Cosmin – Cristian, profesor, disciplina Educație fizică;

1 septembrie 2014:

 • Este numita director adjunct Ciortea Anca, profesor, disciplina Biologie;
 • Număr de clase: 11 clase învățământ primar cu 266 de elevi și 11 clase învățământ gimnazial cu 260 de elevi;

1 septembrie 2014:

 • Grădinița cu Program normal Nr. 2 și Grădinița cu program prelungit N. Bălcescu devin structurii ale Școlii Gimnaziale Nr. 5.

1 septembrie 2015:

 • Director: Stoenescu Gheorghe, profesor, disciplina Socio-umane;
 • Director adjunct Faităr Cosmin – Cristian, profesor, disciplina Educație fizică și sport
 • Număr de clase:14 învățământ primar cu 294 de elevi și 11 clase învățământ gimnazial cu 260 de elevi.

1 septembrie 2016:

 • Număr de clase: 13 învățământ primar cu 288 de elevi și 11 clase învățământ gimnazial cu 265 de elevi;

21 decembrie 2016:

 • Director, profesor Faităr Cosmin-Cristian (concurs directori);

9 ianuarie 2017:

 • Directori adjuncți: profesor Stoenescu Gheorghe, profesor Bologa Cristiana;
 • Este reabilitată școala, fiind schimbate acoperișul și fațada.
 • Se înlocuiește mobilierul în sălile de clasă și se reabilitează.
 • Se îmbunătățește sistemul de supraveghere audio și video.
 • Se fac demersuri pentru funcționarea unui cabinet stomatologic în incinta școlii.
 • Se realizează un nou site al școlii, se construiește sigla și se compune un imn pentru școală.
 • Se amenajează curtea școlii.
 • Se renovează laboratorul de fizică.

1 septembrie 2017:

 • Director: Faităr Cosmin-Cristian, profesor, disciplina Educație fizică și sport.
 • Director adjunct: Stoenescu Gheorghe, profesor, disciplina Socio-umane.
 • Număr de clase: 15 învățământ primar și 11 învățământ gimnazial.
 • Se reabilitează în totalitate sala de sport.
 • Se reabilitează patru săli de clasă: clasele a V-a și clasele pregătitoare.
 • Se renovează fațadele și interioarele spațiilor care aparțin structurilor școlii.
 • Se dotează cu mobilier nou laboratorul de chimie.
 • Se achiziționează un număr de 14 calculatoare pentru laboratorul de informatică.
 • Se amenajează holul de la parter prin pictarea pereților în colaborare cu Asociația de Părinți pe școală.
 • Dotarea cabinetelor cu materiale didactice pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ (Asociația de Părinți pe școală).
 • Amenajare cabinet secretariat.
 • Tot de la 1 septembrie 2017 în incinta unității școlare funcționează și un cabinet stomatologic pentru elevii școlii.

1 septembrie 2018:

 • Director: Faităr Cosmin-Cristian, profesor, disciplina Educație fizică și sport.
 • Director adjunct: Stoenescu Gheorghe, profesor, disciplina Socio-umane.
 • Numărul de elevi al școlii cu PJ și al structurilor este de 1020.
 • Număr de clase: 14 învățământ primar cu 324 elevi și 10 clase învățământ gimnazial cu 252 elevi.
 • Număr de clase structura Goranu: 14, cu 261 elevi.
 • Număr de grupe GPP N. Bălcescu: 4, cu 82 preșcolari.
 • Număr de grupe GPN Nr. 2: 6, cu 101 preșcolari.
 • Se amenajează sălile pentru clasele pregătitoare și gimnaziu (pentru clasa a V-a).
 • Se achiziționează material didactic pentru desfășurarea optimă a orelor de educație fizică și sport (mingi, plase, saltele).
 • Se vopsesc fațadele și interioarele unității cu PJ și a structurilor pentru începerea în bune condiții a anului școlar.

1 septembrie 2019:

 • Director: Faităr Cosmin-Cristian, profesor, disciplina Educație fizică și sport.
 • Director adjunct: Stoenescu Gheorghe, profesor, disciplina Socio-umane.
 • Numărul de elevi al școlii cu PJ și al structurilor este de 1005.
 • Număr de clase Nr. 5: 13 învățământ primar cu 320 elevi și 10 clase învățământ gimnazial cu 250 elevi.
 • Număr de clase structura Goranu: 13, cu 248 elevi.
 • Număr de grupe GPP N. Bălcescu: 4, cu 80 preșcolari.
 • Număr de grupe GPN Nr. 2: 6, cu 107 preșcolari.
 • Se reabilitează în totalitate Grădinița cu Program Normal Nr. 2 (termopan, parchet, modernizarea toaletelor, instalație electrică și termică) cu sprijinul Primăriei Râmnicu Vâlcea.
 • Se modernizează sălile de la clasele pregătitoare, clasele a V-a și laboratorul de biologie.
 • Se modernizează sala de festivități (tablă inteligentă, multifuncțional color, laptop, videoproiector prin proiectul CRED).
 • Se reabilitează biblioteca.
 • Se reabilitează sălile de clasă.
 • Se schimbă locația compartimentului contabilitate.
 • Se pregătesc și celelalte structuri pentru începerea în bune condiții a noului an școlar (vopsit interior/exterior, reparații, vopsit mobilier).

1 septembrie 2020 – Pregătirea începerii anului școlar 2020-2021:

 • Director: Faităr Cosmin-Cristian, profesor, disciplina Educație fizică și sport.
 • Director adjunct: Stoenescu Gheorghe, profesor, disciplina Socio-umane.
 • Numărul de elevi al școlii cu PJ și al structurilor este de 1006.
 • Număr de clase Nr. 5: 13 învățământ primar cu 331 elevi și 10 clase învățământ gimnazial cu 237 elevi.
 • Număr de clase structura Goranu: 13, cu 233 elevi.
 • Număr de grupe GPP N. Bălcescu: 4, cu 85 preșcolari.
 • Număr de grupe GPN Nr. 2: 6, cu 120 preșcolari.
 • Se reabilitează Grădinița cu Program prelungit Nicolae Bălcescu (recondiționare parchet, modernizarea toaletelor, instalație electrică și termică, înlocuire lenjerie, montare jaluzele în toată unitatea, renovare săli de clasă).
 • Se modernizează sălile de la clasele pregătitoare, clasele a V-a și biblioteca școlii.
 • Se renovează sălile de clasă.
 • Se dotează unitatea cu Pj și structuri cu pubele, coșuri de gunoi și saci de gunoi, aspirator ecologic, frigider ecologic(lapte și corn) – proiect Colectarea selectivă a deșeurilor.
 • Se pregătesc și celelalte structuri pentru începerea în bune condiții a noului an școlar (vopsit interior/exterior, reparații, vopsit mobilier).
 • Proiect  ”Erasmus +” privind perfecționarea cadrelor didactice în valoare de 29500 euro.
 • Dotarea spațiilor pentru cele 52 formațiuni de studiu cu: calculatoare, camere web și internet asigurând astfel condiții optime pentru desfășurarea învățământului hibrid/on-line.

Investiții 2020-2021:

 • S-au achiziționat dispozitive pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ online în fiecare sală de clasă;
 • Fiecare sală de clasă dispune de: calculator, videoproiector, cameră web și conexiune internet atât prin cablu cât și wireless;
 • S-a dat în folosință și cel de-al doilea laborator de informatică;
 • S-au reabilitat complet marea marea majoritate a sălilor de clasă și biblioteca școlii;
 • S-a reabilitat complet structura Grădinița cu program prelungit ”Nicolae Bălceascu” – cu sprijinul Primăriei Râmnicu-Vâlcea.
 • S-au distribuit un număr de 50 tablete noi – cu sprijinul I.S.J. Vâlcea;

Misiunea unităţii şcolare:

 • Şcoala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea va avea uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie începând de la elevi, tineri și adulţi pentru a asigura apropierea între aceste categorii sociale, cunoaşterea și acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.
 • Şcoala noastră reprezintă locul în care grija şi încrederea sunt mai presus de restricţii şi ameninţări şi unde fiecare persoană, indiferent de etnie, este întrebată, ajutată şi inspirată să trăiască cu astfel de idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea.
 • În şcoală, ca şi în afara ei, urmărim să se satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de alţii şi autonom.
 • Şcoala este locul în care elevii trebuie să se simtă ca acasă. De aceea, ne propunem să oferim şanse egale pentru educaţie şi cultură tuturor elevilor, indiferent de etnie şi de religie.
 • Tratăm elevii în funcţie de cum ar putea deveni, mai degrabă decât de cum sunt în realitate.
 • Considerăm că fiecare elev poate fi un geniu, dacă putem identifica talentul şi găsi cheia pentru a-l elibera.
 • Şcoala noastră asigură un climat de siguranţă fizică şi psihică favorabil dezvoltării personalităţii ca întreg. Vom încuraja fermitatea, disciplina susţinută care dă naştere minţilor active şi bunei sănătăţi.
 • Şcoala promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.
 • Acceptăm rolul de iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor locale.
 • Ne propunem să devenim o şcoală deschisă pentru cetăţenii cartierului, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională.
 • Este necesar să educăm elevii pentru a colabora şi a lucra în echipă.
 • La nivelul şcolii urmărim crearea unui cadru propice pentru formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi capacităţilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ.
 • Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

1 septembrie 2021 – Pregătirea începerii anului școlar 2021-2022:

 • Director: Faităr Cosmin-Cristian, profesor, disciplina Educație fizică și sport.
 • Director adjunct: Croitoru Iustin Adrian, profesor, disciplina Educație fizică și sport.
 • Numărul de elevi al școlii cu PJ și al structurilor este de 1030.
 • Număr de clase Nr. 5: 13 învățământ primar cu 331 elevi și 11 clase învățământ gimnazial cu 247 elevi.
 • Număr de clase structura Goranu: 13, cu 227 elevi.
 • Număr de grupe GPP N. Bălcescu: 5, cu 109 preșcolari.
 • Număr de grupe GPN Nr. 2: 6, cu 116 preșcolari.

Investiții 2021-2022:

 • S-au dotat sălile de clasă cu calculatoare și videoproiectoare la PJ și structuri.
 • S-au reabilitat sălile la clasele pregătitoare și clasele a V-a.
 • Au fost finalizate reparațiile interne și externe la imobilele din structura PJ-ului.
 • A fost modernizată complet bucătăria GPP N. Bălcescu.
 • S-au executat reparații la tencuiala sălii de festivități, holuri și exteriorul clădirii cu PJ.
 • Au fost înlocuite pubelele de gunoi la unitatea cu PJ și structuri iar sălile de clasă au fost dotate cu coșuri de gunoi. În perimetrul unității a fost amplasat un container de colectare selectivă a deșeurilor.
 • S-a reparat gardul ce împrejmuiește terenul de sport.

Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu-Vâlcea

Înființată în anul 1962, Școala Gimnazială Nr. 5 Râmnicu-Vâlcea funcționează în prezent cu 47 de clase totalizând un număr de 1021 elevi. Promovăm un învățământ de calitate, modern și flexibil, adaptat nevoilor și aspirațiilor individuale și în concordanță cu așteptările comunității.

O școală pentru toți, o școală pentru fiecare

O școală în care se lucrează în echipă, dar se acordă atenție fiecărui copil în parte.

Sari la conținut