Condiții specifice ocupare posturi

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) din Metodologia — cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățămăntul preuniversitar în anul școlar 2023-2024 aprobată prin OME nr. 6218/2022 cu modificările și completările ulterioare, Comisia județeană de mobilitate constituită la nivelul ISI Vâlcea, în ședimța din data de 16.02.2023, a avizat următoarele condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Descarcă PDF: DOC-20230222-WA0004

Etichete:

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut