Anunț de închiriere

Școala Gimnazială Nr. 5, Râmnicu Vâlcea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 27, organizează Licitație publică deschisă cu strigare în vederea închirierii următoarului:

 Spațiu în suprafață de 9,07 Mp, amplasat în incinta școlii, pentru desfășurarea de activități comerciale cu produse alimentare și nealimentare permise de lege pentru a fi comercializate în incinta unităților școlare, conform HCL nr. 243/92,  Legii nr. 123/2008 și OMS nr. 1563/2008.

Licitatia va avea loc la sediul școlii, in data de 12.02.2020 ora 10:00.

Relații suplimentare la sediul școlii sau la telefon  0350414809.

La licitație pot participa societăți comerciale și persoane fizice autorizate.

Documentele  necesare pentru înscrierea la licitație sunt:     

a) pentru societăţi comerciale:

 • copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante si de pe certificatul de înregistrare fiscala;
 • certificate de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor către bugetele publice, după cum urmează:
 • certificat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Agenția Naționala de Administrare Fiscala, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către bugetul general consolidat;
 • certificat de atestare fiscala privind plata obligațiilor la bugetul local eliberat de direcția de specialitate din cadrul primăriei în a cărei rază teritoriala activează ofertantul, valabil la data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul local,alte datorii catre institutii subordonate Primariei( chirii);
 • certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului cu maxim 30 zile calendaristice înainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor, din care să reiasă faptul că ofertantul nu este în stare de faliment, lichidare judiciară, nu a comis abuzuri sau alte asemenea fapte,
 • declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale sau al organizaţiei cooperatiste, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment;
 • documentele justificative privind constituirea garanţiei de participare;
 • împuternicire pentru persoana participantă din partea ofertantului.

b) pentru persoane fizice autorizate:

 • copie de pe actul de identitate;
 • certificat de atestare fiscala privind plata obligațiilor la bugetul local eliberat de direcția de specialitate din cadrul primăriei in a cărei raza teritoriala activează ofertantul, valabil la data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul local,alte datorii catre institutii subordonate Primariei(chirii);
 • certificat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Agenția Naționala de Administrare Fiscala, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către bugetul general consolidat;
 • autorizaţie de funcţionare conform Legii nr. 300/2004, certificat de înmatriculare, certificat de înregistrare fiscală – pentru persoanele fizice autorizate.

Depunerea ofertelor în vederea participării la licitație se pot face la secretariatul unității până la data de 07.02.2020, ora 10.00

Afișat in data de 22.01.2020.

                                                              Director,

                                                        Prof. Faităr Cristian Cosmin

Etichete:

Share:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut